Công cụ tính chỉ số BMI chuẩn theo độ tuổi và giới tính – BMI Calculator

Công cụ tính chỉ số BMI

Nam

Nữ

Thông tin hữu ích: Chỉ số BMI có đánh giá đúng về tình trạng sức khỏe của bạn?